Duurzaamheid

Geen lege huls

Bouwbedrijf Tom van Garderen Baarn hecht grote waarde aan mens en milieu. Voor ons is duurzaamheid meer dan voldoen aan de regelgeving. Zo maken wij op onze bedrijfslocatie gebruik van 100% duurzame Hollandse wind stroom van Eneco. Wij spreken dan van ‘duurzaam op weg’.

Duurzaam bouwen

Het tegengaan van verspillingen zorgt snel voor duurzaam resultaat. Onze processen zijn efficiënt, maar worden continue gemonitord. De materialen waarmee wij werken zijn van onberispelijke afkomst en worden hergebruikt.

BTG Baarn heeft de specialistische kennis om uw huis zo duurzaam mogelijk te (ver)bouwen. Denk hierbij aan:

  • Volledig zelfvoorzienend huis
  • Plaatsing zonnepanelen
  • Zuinig omspringen met water en energie
  • Isolatie die voldoet aan de hoogste normen

Dit is nog maar een greep uit de mogelijkheid. Omdat duurzaam op weg in ons DNA zit, sparren wij graag met u over de mogelijkheden.

Vervoer

Bedrijfswagens kennen veel uitstoot van CO2 en roetdeeltjes. Als onderdeel van onze Duurzaam op weg strategie willen wij deze uitstoot terugdringen. Onderstaande maatregelen dragen hier aan bij:

  • Grotendeel regionaal werken in Eemland, Gooi en- Vechtstreek en Utrecht
  • Gebruik bedrijfsauto’s wordt hierdoor geminimaliseerd
  • Onze medewerkers wonen in omgeving Baarn, wat reducering woonwerk afstand betekent
  • Pilot met de inzet van een semi-elektrische auto
  • Bij vervanging bedrijfswagens wordt gekeken naar de meest duurzame optie binnen onze mogelijkheden

Dit pakket aan maatregelen heeft de afgelopen jaren binnen BTG Baarn gezorgd voor een sterke reductie van uitstoot van schadelijke stoffen.

//Duurzaamheid